Dobrodošli u Bahá'í svet

Već preko 100 godina bahá'í nastoje promovisati načela jednosti Božije, jednosti religije, jednosti čovečanstva i jednopravnosti žena i muškaraca.

Danas je Bahá'í vera druga najrasprostranjenija nezavisna religija u svetu. Bahá'í žive u 235 zemalja i teritorija u preko 2100 etničkih, rasnih i plemenskih grupa koje sačinjavaju broj od oko šest miliona vernika širom sveta.

Pozivamo Vas da saznate više o Bahá'í veri. Molimo Vas da nam se pridružite na jednom od naših redovnih lokalnih događaja.

Osnivac Bahá'í vere je Bahá’u’lláh, persijanski plemić iz Teherana koji je sredinom XIX. stoleća doneo novu poruku celom čovečanstvu. To je bila poruka spiritualne obnove, o zemlji mira, spiritualnosti I socijalne jednakosti svakog čoveka, kao i o ostvarenju profecija religija prošlosti u današnjici.

Bahá’u’lláh je tvrdio da je nezavisni glasnik Boga. Njegov život, delo i uticaj je sličan kao oni njegovih predhodnika kao Abraham, Krishna, Mojsije, Zoroaster, Budha, Isus I Mohamed.

Njegova napredna učenja kao jednakost muškaraca i žena, harmonija izmedju religije i nauke, eliminacija svih predrasuda, ukidanje ekstremnih razlika između bogatih I siromašnih, kao i jednakost svih religija su bile neprihvatljive za verske vođe Persije i bile su razlog za njegovo proganjanje, izgnanstvo kao i 40 godina dugog utamničenja.

On je podučavao da postoji samo jedan Bog, da postoji samo jedna ljudska rasa, da sve vere koje postoje potiču od istog Boga i da su stvorene iz istog razloga, služe istoj svrsi.

Ova web stranica je trenutno pod razvojem. U međuvremenu, ako želite da naučite više o najmlađoj svetskoj religiji posetite www.bbahai.hr za informacije na hrvatskom jeziku ili www.bahai.org za informacije na engleskom jeziku.

O Bahá'í veri

Pregled Bahá'í vere, njene glavne Ličnosti, osnovna načela i istorija vere

Sveti zapisi

Izbor iz Svetih zapisa glavnih Ličnosti vere i Bahá'í institucija